Bratislava

Cukrovka – ochorenie, ktoré sa týka takmer každej rodiny. Pacienti na Slovensku majú dnes pomerne dobrú dostupnosť liečby diabetes. Sú však aj takí pacienti, u ktorých aktuálne možnosti liečby nie sú dostatočne účinné a rozvinie sa u nich tzv. syndróm diabetickej nohy. Čo s takýmito pacientmi? Vieme ich dnes efektívne liečiť? Majú slovenskí pacienti prístup k revaskularizačným výkonom? Prečo Slovensko amputuje viac ako ostatné krajiny Európy a prečo zlyháva systém hojenia rán?