Bratislava

Ako sa budeme liečiť v najbližších 30 rokoch? Kam smeruje vývoj nových farmakologík? Čo je génová terapia a na akom princípe funguje imunoterapia? Môžeme vlastným imunitným systémom zdolať rakovinu?