Bratislava

Život v neistote – alebo odvaha dozvedieť sa aké ochorenie ma môže postihnúť? Genetické testovanie vie pomerne presne na základe analýzy kvapky krvi predikovať náchylnosť k určitým typom ochorenia na základe genetickej predispozície. Ak sa dá chorobe predísť, alebo je možné ju efektívne liečiť genetické testovanie má zmysel. Čo však v prípade ak je pravda krutá – žiadna liečba neexistuje. Na strane druhej personalizovaná medicína. Kým určitý liek môže mať u jedného pacienta vysokú účinnosť, ten istý liek pri druhom pacientovi nemusí dosiahnuť požadované výsledky a to aj napriek rovnakej diagnóze. Čo však, ak dostupné lieky nie sú účinné na moje ochorenie? Kde je hranica medzi liečbou a (ne)liečbou?