Bratislava

Vláda SR pomaly končí svoje 4 ročné obdobie. Vo svojom Programovom vyhlásení sa zaviazala znížiť mieru odvrátiteľných úmrtí. Aký účet môže skladať v tejto oblasti MZ SR? Prečo žijeme kratšie ako obyvatelia iných Európskych krajín? Ktoré ochorenia sa najviac podieľajú na predčasných (odvrátiteľných) úmrtiach?