Vždy dvaja zaujímaví hostia diskutujú s moderátorom v uvoľnej atmosfére v priestoroch Monsters cafe  v Bratislave.

Talkie o zdraví si dovoľujú ísť do konfrontácie, odkrývajú problémy súčasného zdravotníctva a nastavujú zrkadlo kompetentným.

Majú za cieľ vzdelávať verejnosť, poukazovať na zlyhávanie systému, dostávať do pozornosti pacienta a jeho práva.

V neposlednom rade majú byť Talkie o zdraví inšpiráciou na dosiahnutie pozitívnych zmien v zdravotníctve tak, aby bol pacient na prvom mieste. Majú otvoriť diskusiu a motivovať kompetentných realizovať kroky pre moderné, inovatívne a efektívne zdravotníctvo.