MUDr. Miriam Kolníková

detská neurologička
Miriam Kolníková

hlavná odborníčka MZ SR pre detskú neurológiu