Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, o.z.
vedúca laboratória SCN SR DFNsP BB
NÚDCH, Bratislava – Kramáre
Zodpovedný na HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR
Ústav molekulárnej biomedicíny